Informacje o szkole

You are viewing an old revision of this post, from 14 września 2017 o 11:21. See below for differences between this version and the current revision.

Dyrektor – mgr Teresa Olszewska

Wicedyrektor ds. dydaktycznych – mgr Beata Mazurek

Wicedyrektor ds. wychowawczych – mgr Barbara Bartoszek

1. Ogólna liczba uczniów – 590 stan na 12.09.2017r.

 • w klasach „0”  – 7
 • w klasach I – 66
 • w klasach II – 37
 • w klasach  III – 116
 • w klasach IV – 106
 • w klasach V – 92
 • w klasach VI – 78
 • w klasach VII – 68
 • gr. 3 latków – 20

2. Liczba oddziałów:

 • szkoła – 24
 • oddział przedszkolny – 2

3. Liczba nauczycieli i wychowawców stan na 01.09.2016

 • nauczycieli dyplomowanych – 55
 • nauczycieli mianowanych – 22
 • nauczycieli kontraktowych – 15
 • nauczycieli stażystów – 3
 • nauczycieli bez stopnia awansu – 1

4. Pomoc nauczyciela – 1

5. Asystent nauczyciela – 2

6. Liczba pracowników administracji i obsługi:

a) szkoła

7 osób – administracja
13 osób – obsługa

b) stołówka

1 osoba – administracja
6 osób – obsługa

7. Dowóz dzieci – 2

8. Oddział przedszkolny – 2

9. Świetlica

E.Kubiak

J.Woźniewicz

A.Wywiał

S.Gorczyczyńska

M.Purzycka

L.Cmok

10. Kadry

Agnieszka Kurowska – samodzielny referent ds. kadr

Email- a.kurowska@sp1.polkowice.pl

Rejest zmian:

Zmiany:

14 września 2017 o 11:21Current Revision
Content
<p style="text-align: left;">Dyrektor - mgr Teresa Olszewska</p>  <p style="text-align: left;">Dyrektor - mgr Barbara Bartoszek</p>
<p style="text-align: left;">Wicedyrektor ds. dydaktycznych - mgr Beata Mazurek</p> <p style="text-align: left;">Wicedyrektor ds. dydaktycznych - mgr Beata Mazurek</p>
<p style="text-align: left;">Wicedyrektor ds. wychowawczych - mgr Barbara Bartoszek</p>  <p style="text-align: left;">Wicedyrektor ds. wychowawczych - mgr Elżbieta Marciniak</p>
<p style="text-align: left;">1. Ogólna liczba uczniów – 590 stan na 12.09.2017r.</p> <p style="text-align: left;">1. Ogólna liczba uczniów – 590 stan na 12.09.2017r.</p>
<ul> <ul>
<li>w klasach „0”  – 7</li>  <li>w klasach „0”  – 7</li>
<li>w klasach I – 66</li>  <li>w klasach I – 66</li>
<li>w klasach II – 37</li>  <li>w klasach II – 37</li>
<li>w klasach  III – 116</li>  <li>w klasach  III – 116</li>
<li>w klasach IV – 106</li>  <li>w klasach IV – 106</li>
<li>w klasach V – 92</li>  <li>w klasach V – 92</li>
<li>w klasach VI – 78</li>  <li>w klasach VI – 78</li>
<li>w klasach VII - 68</li>  <li>w klasach VII - 68</li>
<li>gr. 3 latków - 20</li>  <li>gr. 3 latków - 20</li>
</ul> </ul>
2. Liczba oddziałów: 2. Liczba oddziałów:
<ul> <ul>
<li>szkoła – 24</li>   <li>szkoła – 27</li>
<li>oddział przedszkolny - 2</li>  <li>oddział przedszkolny - 2</li>
</ul> </ul>
3. Liczba nauczycieli i wychowawców stan na 01.09.2016  3. Liczba nauczycieli i wychowawców stan na 01.09.2017
<ul> <ul>
<li>nauczycieli dyplomowanych - 55</li>  <li>nauczycieli dyplomowanych - 55</li>
<li>nauczycieli mianowanych - 22</li>  <li>nauczycieli mianowanych - 22</li>
<li>nauczycieli kontraktowych - 15</li>  <li>nauczycieli kontraktowych - 15</li>
<li>nauczycieli stażystów - 3</li>  <li>nauczycieli stażystów - 3</li>
<li>nauczycieli bez stopnia awansu - 1</li>  <li>nauczycieli bez stopnia awansu - 1</li>
</ul> </ul>
4. Pomoc nauczyciela - 1 4. Pomoc nauczyciela - 1
5. Asystent nauczyciela - 2 5. Asystent nauczyciela - 2
6. Liczba pracowników administracji i obsługi: 6. Liczba pracowników administracji i obsługi:
a) szkoła a) szkoła
7 osób – administracja 7 osób – administracja
13 osób – obsługa 13 osób – obsługa
b) stołówka b) stołówka
1 osoba – administracja 1 osoba – administracja
6 osób – obsługa 6 osób – obsługa
7. Dowóz dzieci - 2  c)dowóz dzieci - 2
8. Oddział przedszkolny - 2  d)oddział przedszkolny - 2
9. Świetlica  
E.Kubiak  
J.Woźniewicz  
A.Wywiał  
S.Gorczyczyńska  
M.Purzycka  
L.Cmok  
10. Kadry  
Agnieszka Kurowska - samodzielny referent ds. kadr  
Email- a.kurowska@sp1.polkowice.pl  
  &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.