Inne informacje

You are viewing an old revision of this post, from 18 czerwca 2018 o 20:01. See below for differences between this version and the current revision.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach realizowany jest projekt gminy Polkowice pn.: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół.” Strona internetowa projektu >>]http://www.projekty.polkowice.eu/rpowd/strona-106.html

(149kB)

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Zasady udostępniania informacji publicznej określa Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 – w skrócie u.d.i.p.)

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Szkoła Podstawowa Nr 1  w Polkowicach powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).
ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi

Rejest zmian:

Zmiany:

18 czerwca 2018 o 20:01Current Revision
Content
<p style="text-align: center;"><b>W Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach realizowany jest projekt gminy Polkowice pn.: "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół.” <a href="http:// www.projekty.polkowice.eu/ biblioteka/" target="_blank" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= http://www.projekty.polkowice.eu/ biblioteka/&amp; source=gmail&amp; ust=1529419163561000&amp; usg=AFQjCNGxQk76d5vXxJ7jRvlSwTLOuc_ySg">Strona internetowa projektu &gt;&gt;</a></b>]<a class="m_-12546649878487446moz- txt-link-freetext" href="http:// www.projekty.polkowice.eu/ rpowd/strona-106.html" target="_blank" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= http://www.projekty.polkowice.eu/ rpowd/strona- 106.html&amp; source=gmail&amp; ust=1529419163561000&amp; usg=AFQjCNG-HRJPgNeVu8arGXgg63MbgfXzHw" >http://www.projekty.polkowice.<wbr />eu/rpowd/strona- 106.html</a></p>  
<p style="text-align: center;"><img id="m_-12546649878487446Obraz_x0020_1" src="https:// mail.google.com/mail/?ui= 2&amp;ik=ba4f0e6be5&amp;attid= 0.1.1&amp;th= 16412d247f138357&amp; view=fimg&amp; rm=16412d247f138357&amp; sz=w1600-h1000&amp;attbid= ANGjdJ_apZ6eQq5mb3NcsTMLafjKu7qsJ2SYfVX8CcqwbBi0A25qb5iapepu5H9QxEX2XkxNbBWkhDvXyHT5Esz_ jl2pOC-oixU59bbdfAhcCgvHvf_ 2PKibd_nG-cY&amp; disp=emb&amp;zw" alt="(149kB)" width="700" height="137" border="0" /></p>  
<p style="text-align: center;">Dostęp do pozostałych informacji publicznych</p> <p style="text-align: center;">Dostęp do pozostałych informacji publicznych</p>
Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP). Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).
ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI
Zasady udostępniania informacji publicznej określa Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 – w skrócie u.d.i.p.) Zasady udostępniania informacji publicznej określa Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 – w skrócie u.d.i.p.)
Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Szkoła Podstawowa Nr 1  w Polkowicach powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2). Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Szkoła Podstawowa Nr 1  w Polkowicach powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).
ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.