Instrukcja korzystania z BIP

You are viewing an old revision of this post, from 3 września 2014 o 23:31. See below for differences between this version and the current revision.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

1. Przeglądanie stron
Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po prawej stronie ekranu interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia – strona i jej podstrony.

2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):

■Redakcja – wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
■Mapa strony – dynamicznie generowane drzewo dokumentów
■Statystyki BIP – graficzna egzemplifikacja 10 najczęściej odwiedzanych dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odsłon
■Instrukcja korzystania – niniejszy dokument
■Inne informacje – zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie ujętych w BIP

3. Moduł wyszukiwania
Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz „Enter”. System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
Nad głownym menu znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

5. Rejestr stron usuniętych
Jeżeli jakikolwiek dokument ma zostać usunięty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją o powodzie usunięcia. Uwaga: usunięty dokument może zostać przywrócony – jeśli więc dokument był w rejestrze usuniętych, a teraz go tam nie ma – to znaczy, że został przywrócony.

6. Moduł przetargowy
Moduł przetargowy w SmodBIP został podzielony na cztery części:

■Przetargi podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
■Przetargi niepodlegające tej Ustawie
■Przetargi zakończone (rozstrzygnięte i nie)
■Przetargi usunięte (rejestr przetargów usuniętych)
Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian.

Przetargi w każdej grupie wyświetlane są kolejno jeden pod drugim .

Na podmiotowej stronie BIP znajduje się menu tematyczne, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie się żądanej informacji.

Na wszystkich stronach w górnym menu znajduje się przycisk umożliwiający połączenie ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej.

W przypadku problemów w korzystaniu z podmiotowej strony Biuletynu prosimy o kontakt.

Rejest zmian:

Zmiany:

3 września 2014 o 23:31Current Revision
Content
<p style="color: #555555;"><strong>Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)</strong> to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.</p>  <strong>Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)</strong> to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.
<p style="color: #555555;"><strong> BIP</strong> został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.</p>  <strong>BIP</ strong> został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
  <ol>
<p style="color: #555555;"><strong>1. Przeglądanie stron   <li><strong> Przeglądanie stron</strong><strong>
</strong>Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po prawej stronie ekranu interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia - strona i jej podstrony.</p>  </strong>Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po prawej stronie ekranu interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia strona i jej podstrony.</li>
<p style="color: #555555;"><strong>2. Strony systemowe   <li><strong> Strony systemowe</strong><strong>
</strong>System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):</p>  </strong>System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):</li>
  </ol>
<p style="color: #555555;">■Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)  ■Redakcja wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi
  (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
■Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów  ■Mapa strony drzewo dokumentów
■Statystyki BIP - graficzna egzemplifikacja 10 najczęściej odwiedzanych dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odsłon  
  ■Statystyki BIP –  najczęściej odwiedzane podstrony
  oraz zbiorcze zestawienie wszystkich stron i ich odsłon
■Instrukcja korzystania - niniejszy dokument  ■Instrukcja korzystania niniejszy dokument
■Inne informacje - zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie ujętych w BIP</p>  ■Inne informacje zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych
<p style="color: #555555;"><strong>3. Moduł wyszukiwania  
  nie ujętych w BIP
  <ol start="3">
   <li><strong> Moduł wyszukiwania< /strong><strong>
</strong>Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "Enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.</p>  </strong>Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz Enter. System umożliwia przeszukiwanie dokumentów strony.</li>
<p style="color: #555555;"><strong>4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl   <li><strong> Odnośnik do portalu BIP.gov.pl</strong><strong>
</strong>Nad głownym menu znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.</p>  </strong>W MENU GÓRNYM znajduje się  odnośnik do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.</li>
<p style="color: #555555;"><strong>5. Rejestr stron usuniętych  
</strong>Jeżeli jakikolwiek dokument ma zostać usunięty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją o powodzie usunięcia. Uwaga: usunięty dokument może zostać przywrócony - jeśli więc dokument był w rejestrze usuniętych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, że został przywrócony.</p>  
<p style="color: #555555;"><strong>6. Moduł przetargowy   <li><strong> Moduł przetargowy</ strong></li>
  </ol>
</strong>Moduł przetargowy w SmodBIP został podzielony na cztery części:</p>  Moduł przetargowy został podzielony na cztery części:
<p style="color: #555555;">■Przetargi podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych  ■Przetargi podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
■Przetargi niepodlegające tej Ustawie  
  ■Przetargi niepodlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
■Przetargi zakończone (rozstrzygnięte i nie)  ■Przetargi zakończone (rozstrzygnięte i nierozstrzygnięte)
■Przetargi usunięte (rejestr przetargów usuniętych) ■Przetargi usunięte (rejestr przetargów usuniętych)
Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian.</p>  Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian.
<p style="color: #555555;">Przetargi w każdej grupie wyświetlane są kolejno jeden pod drugim .</p>  
  Przetargi w każdej grupie wyświetlane są kolejno jeden pod drugim w pakietach po 10. Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka każdego przetargu znajduje się na stronie konkretnego przetargu.
<p style="color: #555555;">Na podmiotowej stronie BIP znajduje się menu tematyczne, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie się żądanej informacji.</p>  Na podmiotowej stronie BIP znajduje się menu tematyczne, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie się żądanej informacji.
<p style="color: #555555;">Na wszystkich stronach w górnym menu znajduje się przycisk umożliwiający połączenie ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej.</p>  Na wszystkich stronach w prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk umożliwiający połączenie ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej.
<p style="color: #555555;"><strong>W przypadku problemów w korzystaniu z podmiotowej strony Biuletynu prosimy o kontakt.</strong></p>  <strong>W przypadku problemów w korzystaniu z podmiotowej strony Biuletynu prosimy o kontakt.</strong>
  &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.