Instrukcja korzystania z BIP

You are viewing an old revision of this post, from 12 września 2014 o 00:15. See below for differences between this version and the current revision.

Strona w takcie aktualizacji na rok szkolny 2014/2015

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 1. Przeglądanie stron
  Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po prawej stronie ekranu interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia – strona i jej podstrony.
 2. Strony systemowe
  System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):

■Redakcja – wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi
(adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
■Mapa strony – drzewo dokumentów
■Statystyki BIP –  najczęściej odwiedzane podstrony
oraz zbiorcze zestawienie wszystkich stron i ich odsłon
■Instrukcja korzystania – niniejszy dokument
■Inne informacje – zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych
nie ujętych w BIP

 1. Moduł wyszukiwania
  Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz „Enter”. System umożliwia przeszukiwanie dokumentów strony.
 2. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
  W MENU GÓRNYM znajduje się  odnośnik do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.
 3. Moduł przetargowy

Moduł przetargowy został podzielony na cztery części:

■Przetargi podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
■Przetargi niepodlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
■Przetargi zakończone (rozstrzygnięte i nierozstrzygnięte)
■Przetargi usunięte (rejestr przetargów usuniętych)
Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian.

Przetargi w każdej grupie wyświetlane są kolejno jeden pod drugim w pakietach po 10. Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka każdego przetargu znajduje się na stronie konkretnego przetargu.

Na podmiotowej stronie BIP znajduje się menu tematyczne, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie się żądanej informacji.

Na wszystkich stronach w prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk umożliwiający połączenie ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej.

W przypadku problemów w korzystaniu z podmiotowej strony Biuletynu prosimy o kontakt.

 

Rejest zmian:

Zmiany:

12 września 2014 o 00:15Current Revision
Content
Strona w takcie aktualizacji na rok szkolny 2014/2015  
<strong>Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)</strong> to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. <strong>Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)</strong> to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.
<strong>BIP</ strong> został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. <strong>BIP</ strong> został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
<ol> <ol>
<li><strong> Przeglądanie stron</strong><strong>  <li><strong> Przeglądanie stron</strong><strong>
</strong>Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po prawej stronie ekranu interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia – strona i jej podstrony.</li> </strong>Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po prawej stronie ekranu interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia – strona i jej podstrony.</li>
<li><strong> Strony systemowe</strong><strong>  <li><strong> Strony systemowe</strong><strong>
</strong>System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):</li> </strong>System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):</li>
</ol> </ol>
■Redakcja – wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi ■Redakcja – wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi
(adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail) (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
■Mapa strony – drzewo dokumentów ■Mapa strony – drzewo dokumentów
■Statystyki BIP –  najczęściej odwiedzane podstrony ■Statystyki BIP –  najczęściej odwiedzane podstrony
oraz zbiorcze zestawienie wszystkich stron i ich odsłon oraz zbiorcze zestawienie wszystkich stron i ich odsłon
■Instrukcja korzystania – niniejszy dokument ■Instrukcja korzystania – niniejszy dokument
■Inne informacje – zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych ■Inne informacje – zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych
nie ujętych w BIP nie ujętych w BIP
<ol start="3"> <ol start="3">
<li><strong> Moduł wyszukiwania< /strong><strong>  <li><strong> Moduł wyszukiwania< /strong><strong>
</strong>Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz „Enter”. System umożliwia przeszukiwanie dokumentów strony.</li> </strong>Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz „Enter”. System umożliwia przeszukiwanie dokumentów strony.</li>
<li><strong> Odnośnik do portalu BIP.gov.pl</strong><strong>  <li><strong> Odnośnik do portalu BIP.gov.pl</strong><strong>
</strong>W MENU GÓRNYM znajduje się  odnośnik do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.</li> </strong>W MENU GÓRNYM znajduje się  odnośnik do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.</li>
<li><strong> Moduł przetargowy</ strong></li>  <li><strong> Moduł przetargowy</ strong></li>
</ol> </ol>
Moduł przetargowy został podzielony na cztery części: Moduł przetargowy został podzielony na cztery części:
■Przetargi podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych ■Przetargi podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
■Przetargi niepodlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych ■Przetargi niepodlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
■Przetargi zakończone (rozstrzygnięte i nierozstrzygnięte) ■Przetargi zakończone (rozstrzygnięte i nierozstrzygnięte)
■Przetargi usunięte (rejestr przetargów usuniętych) ■Przetargi usunięte (rejestr przetargów usuniętych)
Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian. Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian.
Przetargi w każdej grupie wyświetlane są kolejno jeden pod drugim w pakietach po 10. Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka każdego przetargu znajduje się na stronie konkretnego przetargu. Przetargi w każdej grupie wyświetlane są kolejno jeden pod drugim w pakietach po 10. Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka każdego przetargu znajduje się na stronie konkretnego przetargu.
Na podmiotowej stronie BIP znajduje się menu tematyczne, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie się żądanej informacji. Na podmiotowej stronie BIP znajduje się menu tematyczne, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie się żądanej informacji.
Na wszystkich stronach w prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk umożliwiający połączenie ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej. Na wszystkich stronach w prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk umożliwiający połączenie ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej.
<strong>W przypadku problemów w korzystaniu z podmiotowej strony Biuletynu prosimy o kontakt.</strong> <strong>W przypadku problemów w korzystaniu z podmiotowej strony Biuletynu prosimy o kontakt.</strong>
&nbsp; &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.