Majątek szkoły

You are viewing an old revision of this post, from 15 marca 2017 o 11:16. See below for differences between this version and the current revision.

  1. Środki trwałe – 5.043.193,49   w tym:
   • Grunty – 86.570,00
   • Budynki – 3.551.084,86
   • Obiekty inżynierii lądowej – 1.009.861,77
   • Maszyny i urządzenia techniczne – 395.676,86
  2. Wyposażenie – 1.47.3360,95
  3. Zbiory biblioteczne – 168.676,11
  4. Oprogramowanie komputerowe (licencje) – 17.927,70

  Stan na 31.12.2016r.

Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy
ul. Kmicica 23 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym
oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 9/2006z dnia 24.07.2006 r.
w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach.
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice.

Rejest zmian:

Zmiany:

15 marca 2017 o 11:16Current Revision
Content
  <h1>Majątek szkoły</h1>
<ol> <ol>
<li>  
<ol> <ol>
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Środki trwałe – 5.043.193,49   w tym: </span></span>  <li>Środki trwałe – 5.062.493,49   w tym:
<ul> <ul>
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Grunty – 86.570,00</span> </span></li>  <li>Grunty – 86.570,00</li>
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Budynki – 3.551.084,86< /span></span></li>  <li>Budynki – 3.551.084,86</li>
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Obiekty inżynierii lądowej – 1.009.861,77< /span></span></li>   <li>Obiekty inżynierii lądowej – 1.009.861,77</li>
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Maszyny i urządzenia techniczne – 395.676,86</span> </span></li>   <li>Maszyny i urządzenia techniczne – 414.976,86</li>
</ul> </ul>
</li> </li>
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Wyposażenie – 1.47.3360,95< /span></span></li>  
   <li>Wyposażenie
  <ul>
   <li>szkoła – 1.498.071,57</li>
   <li>świetlica – 133.661,33</li>
  </ul>
  </li>
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Zbiory biblioteczne – 168.676,11</span> </span></li>  <li>Zbiory biblioteczne – 218.973,28</li>
<li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Oprogramowanie komputerowe (licencje) – 17.927,70</span> </span></li>   <li>Oprogramowanie komputerowe (licencje) – 20.317,70</li>
</ol> </ol>
<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Stan na 31.12.2016r.< /span></span></li>  
</ol> </ol>
  Stan na 31.12.2017 r.
Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy
ul. Kmicica 23 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym ul. Kmicica 23 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym
oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 9/2006z dnia 24.07.2006 r. oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 9/2006z dnia 24.07.2006 r.
w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach. w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach.
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice.

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.