Majątek szkoły

You are viewing an old revision of this post, from 8 marca 2018 o 14:21. See below for differences between this version and the current revision.

Majątek szkoły

  1. Środki trwałe – 5.062.493,49   w tym:
   • Grunty – 86.570,00
   • Budynki – 3.551.084,86
   • Obiekty inżynierii lądowej – 1.009.861,77
   • Maszyny i urządzenia techniczne – 414.976,86
  2. Wyposażenie
   • szkoła – 1.498.071,57
   • świetlica – 133.661,33
  3. Zbiory biblioteczne – 218.973,28
  4. Oprogramowanie komputerowe (licencje) – 20.317,70

Stan na 31.12.2017 r.

Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy
ul. Kmicica 23 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym
oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 9/2006z dnia 24.07.2006 r.
w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach.
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice.

Rejest zmian:

Zmiany:

There are no differences between the 8 marca 2018 o 14:21 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)