Majątek szkoły

You are viewing an old revision of this post, from 3 września 2014 o 23:14. See below for differences between this version and the current revision.

Strona w takcie aktualizacji na rok szkolny 2014/2015

Rejest zmian:

Zmiany:

3 września 2014 o 23:14Current Revision
Content
  <h1>Majątek szkoły</h1>
  <ol>
  <ol>
   <li>Środki trwałe – 5.062.493,49   w tym:
  <ul>
   <li>Grunty – 86.570,00</li>
   <li>Budynki – 3.551.084,86</li>
   <li>Obiekty inżynierii lądowej – 1.009.861,77</li>
   <li>Maszyny i urządzenia techniczne – 414.976,86</li>
  </ul>
  </li>
   <li>Wyposażenie
  <ul>
   <li>szkoła – 1.498.071,57</li>
   <li>świetlica – 133.661,33</li>
  </ul>
  </li>
   <li>Zbiory biblioteczne – 218.973,28</li>
   <li>Oprogramowanie komputerowe (licencje) – 20.317,70</li>
  </ol>
  </ol>
Strona w takcie aktualizacji na rok szkolny 2014/2015 Stan na 31.12.2017 r.
  Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy
  ul. Kmicica 23 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym
  oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 9/2006z dnia 24.07.2006 r.
  w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach.
  Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice.

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.