Oferta szkoły

You are viewing an old revision of this post, from 3 września 2014 o 23:20. See below for differences between this version and the current revision.

Strona w takcie aktualizacji na rok szkolny 2014/2015

Rejest zmian:

Zmiany:

3 września 2014 o 23:20Current Revision
Content
  <strong>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.</strong>
  <strong>Szkoła posiada:</strong>
  21 sal lekcyjnych, dwie pracownie  komputerowe, salę do nauki języka obcego, salę gimnastyczną, salę zabaw, siłownię, plac zabaw, bibliotekę, czytelnię, świetlicę, stołówkę, gabinet do gimnastyki korekcyjnej, gabinet medyczny, gabinet stomatologiczny, gabinet logopedyczny, gabinet do terapii indywidualnej metodą Biofeedback, gabinet do terapii metodą Warnkego,  sklepik szkolny.
  <strong>Uczniom oferujemy:</strong>
  <ul>
   <li>bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia: matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, recytatorskie,  plastyczne, teatralne, językowe, sportowe, taneczne, wokalne,</li>
   <li>wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy,</li>
   <li>pomoc psychologiczno- pedagogiczną ,</li>
   <li>ciekawe metody i formy pracy: projekty, warsztaty ekologiczne, obozy naukowe, wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo- turystyczne, „szkołę w przyrodzie” dla uczniów klas trzecich, zajęcia w pracowni ceramicznej, spotkania z „ciekawymi” ludźmi,</li>
   <li>naukę dwóch języków obcych:  angielskiego i niemieckiego,</li>
Strona w takcie aktualizacji na rok szkolny 2014/2015  <li>lekcje wychowania fizycznego w Aquaparku,</li>
   <li>efektywną edukację muzyczną, teatralną, regionalną, prospołeczną, prozdrowotną
  i działania na rzecz bezpieczeństwa.</li>
  </ul>
  <strong> Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia:</strong>
  na imprezach klasowych, szkolnych i środowiskowych, apelach, wieczornicach, wystawach, wernisażach, zawodach i konkursach oraz w gazetce szkolnej „Sówka.”
  <strong>Uczniowie są nagradzani: </strong>
  Brązową, Srebrną, Złotą Odznaką Patrona Szkoły, odznaką przedmiotową, stypendium sportowym i naukowym, nagrodą za 100% frekwencję, pucharem „Sportowiec roku”, dyplomem ukończenia pierwszego etapu edukacji, listem pochwalnym, dyplomem
  za aktywny udział w życiu klasy i szkoły, odznaką „Kolega na medal”, dyplomem absolwenta.
  <strong>Rodzicom oferujemy:</strong>
  aktywny udział w życiu szkoły, profesjonalne wsparcie nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedy.

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.