Oferta szkoły

You are viewing an old revision of this post, from 6 grudnia 2014 o 18:31. See below for differences between this version and the current revision.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Szkoła posiada:

21 sal lekcyjnych, dwie pracownie  komputerowe, salę do nauki języka obcego, salę gimnastyczną, salę zabaw, siłownię, plac zabaw, bibliotekę, czytelnię, świetlicę, stołówkę, gabinet do gimnastyki korekcyjnej, gabinet medyczny, gabinet stomatologiczny, gabinet logopedyczny, gabinet do terapii indywidualnej metodą Biofeedback, gabinet do terapii metodą Warnkego,  sklepik szkolny.

Uczniom oferujemy:

  • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia: matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, recytatorskie,  plastyczne, teatralne, językowe, sportowe, taneczne, wokalne,
  • wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy,
  • pomoc psychologiczno- pedagogiczną ,
  • ciekawe metody i formy pracy: projekty, warsztaty ekologiczne, obozy naukowe, wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne, „szkołę w przyrodzie” dla uczniów klas trzecich, zajęcia w pracowni ceramicznej, spotkania z „ciekawymi” ludźmi,
  • naukę dwóch języków obcych:  angielskiego i niemieckiego,
  • lekcje wychowania fizycznego w Aquaparku,
  • efektywną edukację muzyczną, teatralną, regionalną, prospołeczną, prozdrowotną
    i działania na rzecz bezpieczeństwa.

 

Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia:

 

na imprezach klasowych, szkolnych i środowiskowych, apelach, wieczornicach, wystawach, wernisażach, zawodach i konkursach oraz w gazetce szkolnej „Sówka.”

Uczniowie są nagradzani:

Brązową, Srebrną, Złotą Odznaką Patrona Szkoły, odznaką przedmiotową, stypendium sportowym i naukowym, nagrodą za 100% frekwencję, pucharem „Sportowiec roku”, dyplomem ukończenia pierwszego etapu edukacji, listem pochwalnym, dyplomem
za aktywny udział w życiu klasy i szkoły, odznaką „Kolega na medal”, dyplomem absolwenta.

 

Rodzicom oferujemy:

 

aktywny udział w życiu szkoły, profesjonalne wsparcie nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedy.

Rejest zmian:

Zmiany:

6 grudnia 2014 o 18:31Current Revision
Content
<strong>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.</strong> <strong>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.</strong>
<strong>Szkoła posiada:</strong> <strong>Szkoła posiada:</strong>
21 sal lekcyjnych, dwie pracownie  komputerowe, salę do nauki języka obcego, salę gimnastyczną, salę zabaw, siłownię, plac zabaw, bibliotekę, czytelnię, świetlicę, stołówkę, gabinet do gimnastyki korekcyjnej, gabinet medyczny, gabinet stomatologiczny, gabinet logopedyczny, gabinet do terapii indywidualnej metodą Biofeedback, gabinet do terapii metodą Warnkego,  sklepik szkolny. 21 sal lekcyjnych, dwie pracownie  komputerowe, salę do nauki języka obcego, salę gimnastyczną, salę zabaw, siłownię, plac zabaw, bibliotekę, czytelnię, świetlicę, stołówkę, gabinet do gimnastyki korekcyjnej, gabinet medyczny, gabinet stomatologiczny, gabinet logopedyczny, gabinet do terapii indywidualnej metodą Biofeedback, gabinet do terapii metodą Warnkego,  sklepik szkolny.
<strong>Uczniom oferujemy:</strong> <strong>Uczniom oferujemy:</strong>
<ul> <ul>
<li>bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia: matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, recytatorskie,  plastyczne, teatralne, językowe, sportowe, taneczne, wokalne,</li>  <li>bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia: matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, recytatorskie,  plastyczne, teatralne, językowe, sportowe, taneczne, wokalne,</li>
<li>wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy,</li>  <li>wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy,</li>
<li>pomoc psychologiczno- pedagogiczną ,</li>  <li>pomoc psychologiczno- pedagogiczną ,</li>
<li>ciekawe metody i formy pracy: projekty, warsztaty ekologiczne, obozy naukowe, wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo- turystyczne, „szkołę w przyrodzie” dla uczniów klas trzecich, zajęcia w pracowni ceramicznej, spotkania z „ciekawymi” ludźmi,</li>  <li>ciekawe metody i formy pracy: projekty, warsztaty ekologiczne, obozy naukowe, wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo- turystyczne, „szkołę w przyrodzie” dla uczniów klas trzecich, zajęcia w pracowni ceramicznej, spotkania z „ciekawymi” ludźmi,</li>
<li>naukę dwóch języków obcych:  angielskiego i niemieckiego,</li>  <li>naukę dwóch języków obcych:  angielskiego i niemieckiego,</li>
<li>lekcje wychowania fizycznego w Aquaparku,</li>  <li>lekcje wychowania fizycznego w Aquaparku,</li>
<li>efektywną edukację muzyczną, teatralną, regionalną, prospołeczną, prozdrowotną  <li>efektywną edukację muzyczną, teatralną, regionalną, prospołeczną, prozdrowotną
i działania na rzecz bezpieczeństwa.</li> i działania na rzecz bezpieczeństwa.</li>
</ul> </ul>
&nbsp;  
Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia:  <strong> Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia:</strong>
&nbsp;  
na imprezach klasowych, szkolnych i środowiskowych, apelach, wieczornicach, wystawach, wernisażach, zawodach i konkursach oraz w gazetce szkolnej „Sówka.” na imprezach klasowych, szkolnych i środowiskowych, apelach, wieczornicach, wystawach, wernisażach, zawodach i konkursach oraz w gazetce szkolnej „Sówka.”
<strong>Uczniowie są nagradzani: </strong> <strong>Uczniowie są nagradzani: </strong>
Brązową, Srebrną, Złotą Odznaką Patrona Szkoły, odznaką przedmiotową, stypendium sportowym i naukowym, nagrodą za 100% frekwencję, pucharem „Sportowiec roku”, dyplomem ukończenia pierwszego etapu edukacji, listem pochwalnym, dyplomem Brązową, Srebrną, Złotą Odznaką Patrona Szkoły, odznaką przedmiotową, stypendium sportowym i naukowym, nagrodą za 100% frekwencję, pucharem „Sportowiec roku”, dyplomem ukończenia pierwszego etapu edukacji, listem pochwalnym, dyplomem
za aktywny udział w życiu klasy i szkoły, odznaką „Kolega na medal”, dyplomem absolwenta. za aktywny udział w życiu klasy i szkoły, odznaką „Kolega na medal”, dyplomem absolwenta.
&nbsp;  
<strong>Rodzicom oferujemy:</strong> <strong>Rodzicom oferujemy:</strong>
&nbsp;  
aktywny udział w życiu szkoły, profesjonalne wsparcie nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedy. aktywny udział w życiu szkoły, profesjonalne wsparcie nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedy.

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.