Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach

przy ul. Kmicica 23, jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym jest Gmina Polkowice.

Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania oraz profilaktyki.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późn.zm. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając:

 • W zakresie działalności wychowawczej Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny,
 • W zakresie działalności dydaktycznej Szkolny Zestaw podręczników

 i zeszytów ćwiczeń, uwzględniający podstawę programową,

 • Wewnątrzszkolny System Oceniania zwany WSO – stanowiący integralną część statutu.

Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania oraz bezpłatne zajęcia pozalekcyjne – patrz na stronę www.sp1.polkowice.pl
z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ucznia.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej kieruje się wskazaniami zawartymi
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka oraz zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną pielęgniarską i stomatologiczną.

Rejest zmian:

35 odpowiedzi na „Przedmiot działalności i kompetencje

 1. Pingback: viagra

 2. Pingback: Zakhar Berkut hd

 3. Pingback: 4569987

 4. Pingback: news news news

 5. Pingback: psy

 6. Pingback: psy2022

 7. Pingback: projectio-freid

 8. Pingback: kinoteatrzarya.ru

 9. Pingback: topvideos

 10. Pingback: video

 11. Pingback: afisha-kinoteatrov.ru

 12. Pingback: Ukrainskie-serialy

 13. Pingback: site

 14. Pingback: top

 15. Pingback: soderzhanki-3-sezon-2021.online

 16. Pingback: chelovek-iz-90-h

 17. Pingback: podolsk-region.ru

 18. Pingback: bender na4alo 2021

 19. Pingback: blogery_i_dorogi

 20. Pingback: blogery_i_dorogi 2 blogery_i_dorogi

 21. Pingback: chernaya vodova

 22. Pingback: Porno

 23. Pingback: vechernyy urgant

 24. Pingback: ukraine

 25. Pingback: A3ixW7AS

 26. Pingback: gidonline-ok-google

 27. Pingback: link

 28. Pingback: KremlinTeam

 29. Pingback: medunitsa.ru

 30. Pingback: kremlin-team.ru

 31. Pingback: psychophysics.ru

 32. Pingback: Suicide Squad 2

 33. Pingback: psiholog

 34. Pingback: hizhnyak-07-08-2021

 35. Pingback: cleantalkorg2.ru

Możliwość komentowania jest wyłączona.