Status prawny szkoły

You are viewing an old revision of this post, from 11 września 2014 o 23:44. See below for differences between this version and the current revision.

Szkoła jest oświatową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Gmina Polkowice.
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, tekst jednolity (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z poź.zm.)
Rodzajem przeważającej działalności szkoły jest – szkolnictwo podstawowe

Rejest zmian:

Zmiany:

11 września 2014 o 23:44Current Revision
Title
Status prawny  Status prawny szkoły
Content
Szkoła jest oświatową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Gmina Polkowice.  
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  IM.JANA WYŻYKOWOSKIEGO
  Siedziba: Województwo <strong>DOLNOŚLĄSKIE</strong>, powiat   <strong>POLKOWICKI,</strong> gmina  <strong>POLKOWICE</strong>
  Adres <strong>59 - 101</strong>  <strong>POLKOWICE  ul. KMICICA 23</strong>
  Numer identyfikacyjny REGON:   <strong>000712500</strong>
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, tekst jednolity (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z poź.zm.) Numer identyfikacji podatkowej:   <strong>692-11 -21 - 090</strong>
  Szczególna forma prawna   <strong>29 GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE</strong>
  Własność <strong>113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA</strong>
  <strong> </strong>
Rodzajem przeważającej działalności szkoły jest – szkolnictwo podstawowe Rodzaj przeważającej działalność:
  wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)  8520Z SZKOŁY PODSTAWOWE
  Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004) 8010B SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.