Informacje o szkole

Dyrektor – mgr Barbara Bartoszek

Wicedyrektor ds. dydaktycznych – mgr Beata Mazurek

Wicedyrektor ds. wychowawczych – mgr Elżbieta Marciniak

1. Ogólna liczba uczniów – 590 stan na 12.09.2017r.

 • w klasach „0”  – 7
 • w klasach I – 66
 • w klasach II – 37
 • w klasach  III – 116
 • w klasach IV – 106
 • w klasach V – 92
 • w klasach VI – 78
 • w klasach VII – 68
 • gr. 3 latków – 20

2. Liczba oddziałów:

 • szkoła – 27
 • oddział przedszkolny – 2

3. Liczba nauczycieli i wychowawców stan na 01.09.2017

 • nauczycieli dyplomowanych – 55
 • nauczycieli mianowanych – 22
 • nauczycieli kontraktowych – 15
 • nauczycieli stażystów – 3
 • nauczycieli bez stopnia awansu – 1

4. Pomoc nauczyciela – 1

5. Asystent nauczyciela – 2

6. Liczba pracowników administracji i obsługi:

a) szkoła

7 osób – administracja
13 osób – obsługa

b) stołówka

1 osoba – administracja
6 osób – obsługa

c)dowóz dzieci – 2

d)oddział przedszkolny – 2

 

Rejest zmian: