Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 1. Przeglądanie stron
  Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po prawej stronie ekranu interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia – strona i jej podstrony.
 2. Strony systemowe
  System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):

■Redakcja – wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi
(adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
■Mapa strony – drzewo dokumentów
■Statystyki BIP –  najczęściej odwiedzane podstrony
oraz zbiorcze zestawienie wszystkich stron i ich odsłon
■Instrukcja korzystania – niniejszy dokument
■Inne informacje – zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych
nie ujętych w BIP

 1. Moduł wyszukiwania
  Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz „Enter”. System umożliwia przeszukiwanie dokumentów strony.
 2. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
  W MENU GÓRNYM znajduje się  odnośnik do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.
 3. Moduł przetargowy

Moduł przetargowy został podzielony na cztery części:

■Przetargi podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
■Przetargi niepodlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
■Przetargi zakończone (rozstrzygnięte i nierozstrzygnięte)
■Przetargi usunięte (rejestr przetargów usuniętych)
Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian.

Przetargi w każdej grupie wyświetlane są kolejno jeden pod drugim w pakietach po 10. Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka każdego przetargu znajduje się na stronie konkretnego przetargu.

Na podmiotowej stronie BIP znajduje się menu tematyczne, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie się żądanej informacji.

Na wszystkich stronach w prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk umożliwiający połączenie ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej.

W przypadku problemów w korzystaniu z podmiotowej strony Biuletynu prosimy o kontakt.

 

Rejest zmian: