Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego
w Polkowicach

Adres strony www.sp1.polkowice.pl

Telefon (76) 746-35-00 Faks (76) 746-35-00

Adres pocztowy: ul. Kmicica 23 59-101 Polkowice

Poczta elektroniczna:  sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl

Rejest zmian: