Majątek szkoły

You are viewing an old revision of this post, from 11 września 2014 o 23:42. See below for differences between this version and the current revision.

Środki trwałe – 6.533.903,75

w tym:

  • Grunty – 86.570,00
  • Budynki – 3.551.084,86
  • Obiekty inżynierii lądowej – 1.009.861,77
  • Maszyny i urządzenia techniczne – 402.050,14
  • Wyposażenie – 1.358.862,01
  • Zbiory biblioteczne – 125.474,97

Stan na 31.08.2014r.

Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy ul. Kmicica 23 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 9/2006 z dnia 24.07.2006 r. w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice.

Rejest zmian:

Zmiany:

11 września 2014 o 23:42Current Revision
Content
  <h1>Majątek szkoły</h1>
  <ol>
  <ol>
Środki trwałe – 6.533.903,75  <li>Środki trwałe – 5.062.493,49   w tym:
w tym:  
<ul> <ul>
<li>Grunty – 86.570,00</li>  <li>Grunty – 86.570,00</li>
<li>Budynki – 3.551.084,86</li>  <li>Budynki – 3.551.084,86</li>
<li>Obiekty inżynierii lądowej – 1.009.861,77</li>  <li>Obiekty inżynierii lądowej – 1.009.861,77</li>
<li>Maszyny i urządzenia techniczne – 402.050,14</li>   <li>Maszyny i urządzenia techniczne – 414.976,86</li>
<li>Wyposażenie – 1.358.862,01</li>  
<li>Zbiory biblioteczne – 125.474,97</li>  
</ul> </ul>
  </li>
   <li>Wyposażenie
  <ul>
   <li>szkoła – 1.498.071,57</li>
   <li>świetlica – 133.661,33</li>
  </ul>
  </li>
   <li>Zbiory biblioteczne – 218.973,28</li>
   <li>Oprogramowanie komputerowe (licencje) – 20.317,70</li>
  </ol>
  </ol>
Stan na 31.08.2014r.  Stan na 31.12.2017 r.
Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy ul. Kmicica 23 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 9/2006 z dnia 24.07.2006 r. w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice. Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy
  ul. Kmicica 23 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym
  oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 9/2006z dnia 24.07.2006 r.
  w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach.
  Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice.

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.