Majątek szkoły

You are viewing an old revision of this post, from 26 lutego 2016 o 12:17. See below for differences between this version and the current revision.

 1. Środki trwałe – 5.053.866,47  w tym:
  • Grunty – 86.570,00
  • Budynki – 3.551.084,86
  • Obiekty inżynierii lądowej – 1.009.861,77
  • Maszyny i urządzenia techniczne – 406.349,84
 2. Wyposażenie – 1.381.925,76
 3. Zbiory biblioteczne – 151.859,92
 4. Oprogramowanie komputerowe (licencje) – 16.341,00

Stan na 31.13.2015r.

Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy
ul. Kmicica 23 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym
oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 9/2006z dnia 24.07.2006 r.
w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach.
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice.

Rejest zmian:

Zmiany:

26 lutego 2016 o 12:17Current Revision
Content
  <h1>Majątek szkoły</h1>
<ol> <ol>
  <ol>
<li>Środki trwałe – 5.053.866,47  w tym:   <li>Środki trwałe – 5.062.493,49   w tym:
<ul> <ul>
<li>Grunty – 86.570,00</li>  <li>Grunty – 86.570,00</li>
<li>Budynki – 3.551.084,86</li>  <li>Budynki – 3.551.084,86</li>
<li>Obiekty inżynierii lądowej – 1.009.861,77</li>  <li>Obiekty inżynierii lądowej – 1.009.861,77</li>
<li>Maszyny i urządzenia techniczne – 406.349,84</li>   <li>Maszyny i urządzenia techniczne – 414.976,86</li>
</ul> </ul>
</li> </li>
   <li>Wyposażenie
  <ul>
<li>Wyposażenie – 1.381.925,76</li>   <li>szkoła – 1.498.071,57</li>
   <li>świetlica – 133.661,33</li>
  </ul>
  </li>
<li>Zbiory biblioteczne – 151.859,92</li>   <li>Zbiory biblioteczne – 218.973,28</li>
<li>Oprogramowanie komputerowe (licencje) - 16.341,00</li>   <li>Oprogramowanie komputerowe (licencje) 20.317,70</li>
  </ol>
</ol> </ol>
Stan na 31.13.2015r.  Stan na 31.12.2017 r.
Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy
ul. Kmicica 23 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym ul. Kmicica 23 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym
oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 9/2006z dnia 24.07.2006 r. oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 9/2006z dnia 24.07.2006 r.
w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach. w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach.
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice.

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.