Biblioteka

Biblioteka szkolna zlokalizowana jest na I piętrze pokój nr 36.

Czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00. do 15.30.

Do pobrania:


Czytelnia szkolna zlokalizowany jest na I piętrze pokój nr 37.

Czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00. do 15.30.

Nauczyciel bibliotekarz:

– Sobczyk Jolanta

– Kucharczyk Marta

tel. 76 746-57-89

Rejest zmian: