Gabinet pielęgniarki

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowany jest na parterze pokój nr 22.

 

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30. do 15.05.

 

Pielęgniarka – Piekarz Agnieszka

 

Tel. 76 746-57-85

Rejest zmian: