Psycholog szkolny

psycholog

Na czym polega rola psychologa w szkole?

 • diagnozuje potencjalne możliwości ucznia;
 • analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 • podejmuje działania profilaktyczne;
 • współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne-„Wsparcie na starcie”, promowanie pozytywnych relacji interpersonalnych);
 • współpracuje z rodzicami pod kątem kwestii profilaktyczno- wychowawczych;
 • współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi instytucjami;
 • organizuje i przeprowadza warsztaty dla uczniów mające na celu m.in. poznanie technik efektywnego uczenia się, uświadomienie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.

Kogo w szczególności zaprasza do gabinetu ?

Ucznia, gdy:

 • ma problemy w szkole np. w relacjach z rówieśnikami;
 • z jakiś powodów nie czuje się w szkole bezpiecznie;
 • w jego domu rodzinnym wydarzyło się coś, co utrudnia mu pozytywne funkcjonowanie emocjonalne lub społeczne;.

Rodzica, gdy:

 • ma problemy z negatywnymi przejawami zachowania swojego dziecka;

Nauczyciela, gdy:

 • ma trudności z uczniem lub zauważa konflikt w klasie.

W jaki sposób pracuje psycholog?

 • słucha, obserwuje, rozmawia, prowadzi warsztaty;
 • odpowiada za badania psychologiczne ( m.in. diagnoza stylów ucznia się uczniów);
 • wskazuje na psychologiczne mechanizmy konkretnych zachowań czy sytuacji,;
 • podpowiada miejsca, gdzie można szukać dalszej pomocy w postaci np. terapii długoterminowej.

Gdzie?

Gabinet psychologa szkolnego znajduje się na II piętrze szkoły– pokój 48.

Godziny pracy psychologa:

 • Poniedziałek    9:00 – 17.00
 • Wtorek             9:30 – 14:30
 • Środa                8:00 – 15:00
 • Czwartek          9:30 – 13:30
 • Piątek               8:00 – 14:00

Psycholog szkolny – Mazur Anita

Rejest zmian: