Sekretariat

Sekretarz zlokalizowany jest na parterze pokój nr 14.

Czynny od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem piątku) w godzinach od 7.30. do 15.30.

W piątki w godzinach 7.00. do 15.00

Godziny przyjmowania interesantów : od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 15.00.

Sekretarz – Barbara Krawiec-Janiak

e-mail: sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl

tel. 76 746-35-00, 746-35-01, 746-35-02.

Rejest zmian: