Procedury

You are viewing an old revision of this post, from 6 grudnia 2014 o 19:12. See below for differences between this version and the current revision.

Rekrutacja do Klas Pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Zgloszenie_i_wniosek_rekrutacja (DOC)
Zgloszenie_i_wniosek_rekrutacja (DOCX)
Zgloszenie_i_wniosek_rekrutacja (PDF)
ZASADY_REKRUTACJI_DO_KLAS_PIERWSZYCH_2014  (PDF)Procedury wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej,
świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Do pobrania plik PDF

Zarządzenie dyrektora:
Procedura wydawania duplikatow legitymacji szkolnych

Rejest zmian:

Zmiany:

6 grudnia 2014 o 19:12Current Revision
Content
<p style="text-align: center;"><strong>Rekrutacja do Klas Pierwszych  
</strong><strong>w Szkole Podstawowej nr 1  
</strong><strong>im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach</strong></p>  
<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 10/Zgloszenie_ i_wniosek_rekrutacja.doc" >Zgloszenie_i_ wniosek_rekrutacja</a> (DOC)  
<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 10/Zgloszenie_ i_wniosek_rekrutacja.docx" >Zgloszenie_i_ wniosek_rekrutacja</a> (DOCX)  
<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 10/Zgloszenie_ i_wniosek_rekrutacja.pdf" >Zgloszenie_i_ wniosek_rekrutacja</a> (PDF) <p style="text-align: center;"><strong>Procedury wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej,</strong></p>
<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 10/ZASADY_REKRUTACJI_ DO_KLAS_PIERWSZYCH_2014.pdf" >ZASADY_REKRUTACJI_DO_KLAS_ PIERWSZYCH_2014</a><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 10/Zgloszenie_ i_wniosek_rekrutacja.pdf" > </a> (PDF)  
<hr />  
<p style="text-align: center;"><strong>  
Procedury wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej,  
</strong><strong>świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności  <p style="text-align: center;"><strong>świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności
</strong><strong>w Szkole Podstawowej nr 1 </strong><strong>w Szkole Podstawowej nr 1
</strong><strong>im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach</strong></p> </strong><strong>im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center">Do pobrania plik <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/procedury_ dupl_drukow.pdf" >PDF</a></p> <p style="text-align: left;" align="center">Do pobrania plik <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/procedury_ dupl_drukow.pdf" >PDF</a></p>
<p style="text-align: left;" align="center" >Zarządzenie dyrektora: <p style="text-align: left;" align="center" >Zarządzenie dyrektora:
<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 11/procedura_ wydawania_duplikatow_ legitymacji_ szkolnychswia.pdf">Procedura wydawania duplikatow legitymacji szkolnych</a></p> <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 11/procedura_ wydawania_duplikatow_ legitymacji_ szkolnychswia.pdf">Procedura wydawania duplikatow legitymacji szkolnych</a></p>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.