Procedury

You are viewing an old revision of this post, from 20 kwietnia 2016 o 10:47. See below for differences between this version and the current revision.

Procedury wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej,

świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Do pobrania plik PDF

Zarządzenie dyrektora:
Procedura wydawania duplikatow legitymacji szkolnych

Rejest zmian:

Zmiany:

There are no differences between the 20 kwietnia 2016 o 10:47 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)