Podlegające ustawie

podlegające Ustawie nie podlegające Ustawie Zakończone Usunięte


Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach
Ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony

www.sp1.polkowice.pl

Ogłoszenie o przetargu.pdf

Ogłoszenie o przetargu.doc

SIWZ.pdf

SIWZ.doc

Załącznik nr 1 – OSWIADCZENIA_WYKONAWCY

Załącznik nr 2 – PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 3 – STWIOR REMONT POMIESZCZEŃ w SP 1 -Ppolkowice

Załącznik nr 4 – OSWIADCZENIE_O_ZATRUDNIENIU

Załącznik nr 5 – GRUPA_KAPITALOWA

Załącznik nr 6 – PROJEKT_UMOWY Z ZAŁACZNIKAMI

FORMULARZ OFERTOWY

Klauzula_obowiazek_informacyjny_dla_zamawiajacego_art.13docx

Przedmiar

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Rejest zmian: