Regulaminy

You are viewing an old revision of this post, from 6 grudnia 2014 o 18:59. See below for differences between this version and the current revision.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
W POLKOWICACH

Do Pobrania :
Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych


 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
W POLKOWICACH

Do Pobrania : Regulamin Rady Rodzicow


REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
W POLKOWICACH

Do Pobrania :REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

 


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
W POLKOWICACH

Zatwierdzony dnia 1 września 2014

DO POBRANIA:


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
W POLKOWICACH

Zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 27.09.2010r
DO POBRANIA
                                       PDF                                                                                                  DOC

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY (DOC)
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY (PDF)

Rejest zmian:

Zmiany:

6 grudnia 2014 o 18:59Current Revision
Content
  <p style="text-align: center;"><b>REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO
  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
  </b><b>W POLKOWICACH</b></p>
  <p style="text-align: left;">Do pobrania:
  <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin_ naboru_na_wolne_ stanowisko.pdf">Regulamin naboru na wolne stanowisko</a></p>
  <hr />
<p style="text-align: center;"><strong> REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW <p style="text-align: center;"><strong> REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
</strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO </strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
</b><b>W POLKOWICACH</b></p> </b><b>W POLKOWICACH</b></p>
Do Pobrania : Do Pobrania :
<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 10/Szkolny-regulamin- korzystania-z- darmowych-podręczników- i-materiałów- edukacyjnych.pdf">Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych</a> <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 10/Szkolny-regulamin- korzystania-z- darmowych-podręczników- i-materiałów- edukacyjnych.pdf">Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych</a>
<hr /> <hr />
&nbsp;  
<h1 style="text-align: center;"></h1>  <p style="text-align: center;"><b>
  REGULAMIN PRACY
  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
  <b>W POLKOWICACH</b></b></p>
  <p style="text-align: left;">Do pobrania:
  <b><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin_ pracy.pdf">Regulamin Pracy</a>
  </b><b><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_1.pdf">Zmiana Regulaminu Pracy nr 1</a>
  </b><strong><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_2.pdf">Zmiana Regulaminu Pracy nr 2</a> </strong>
  <strong><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_3.pdf">Zmiana regulaminu pracy nr 3
  </a><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_4.pdf">Zmiana regulaminu pracy nr 4</a><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_3.pdf">
  </a></strong></p>
  <hr />
  <p style="text-align: center;"><b>Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  </b><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
  </b><b>W POLKOWICACH</b></p>
  <p style="text-align: left;">Do pobrania:</p>
  <p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/Regulamin- aktualny-3.doc">Regulamin Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych</a></p>
  <p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/Aneks-do- regulaminu-ZFSS1.docx">Aneks do regulaminu ZFSS</a></p>
  <p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"><a style="color: #ffffff;" href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/refulamina_ Zakladowego_Fundusz_Swiadczen_ Socjalnych.pdf">Regulamin Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych
  </a><a style="color: #ffffff;" href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmina_regulaminu_ Zakladowego_Funduszu_Swiadczen_ Socjalny.pdf">Zmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalny</a></span></p>
  <hr />
<p style="text-align: center;"><strong>REGULAMIN RADY RODZICÓW <p style="text-align: center;"><strong>REGULAMIN RADY RODZICÓW
</strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO </strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
</b><b>W POLKOWICACH</b></p> </b><b>W POLKOWICACH</b></p>
Do Pobrania : <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin_ rady_rodzicow.doc">Regulamin Rady Rodzicow</a> Do Pobrania : <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin_ rady_rodzicow.doc">Regulamin Rady Rodzicow</a>
<hr /> <hr />
<p style="text-align: center;"><strong>REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ <p style="text-align: center;"><strong>REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
</strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO </strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
</b><b>W POLKOWICACH</b></p> </b><b>W POLKOWICACH</b></p>
<p style="text-align: center;">Do Pobrania :<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/REGULAMIN_ RADY_PEDAGOGICZNEJ_w_SZKOLE_ PODSTAWOWEJ_NR_ 1-1.doc">REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1</a></p> <p style="text-align: center;">Do Pobrania :<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/REGULAMIN_ RADY_PEDAGOGICZNEJ_w_SZKOLE_ PODSTAWOWEJ_NR_ 1-1.doc">REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1</a></p>
&nbsp; &nbsp;
<hr /> <hr />
<p style="text-align: center;"><strong>REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ <p style="text-align: center;"><strong>REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
</strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO </strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
</b><b>W POLKOWICACH</b></p> </b><b>W POLKOWICACH</b></p>
<p style="text-align: center;">Zatwierdzony dnia 1 września 2014</p> <p style="text-align: center;">Zatwierdzony dnia 1 września 2014</p>
<p style="text-align: left;">DO POBRANIA:</p> <p style="text-align: left;">DO POBRANIA:</p>
<ul> <ul>
<li style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/REGULAMIN_ STOLOWKI_SZKOLNEJ_SZKOLY_ PODSTAWOWEJ_NR_ 1_W_PO.pdf">REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POLKOWICACH</a></li>  <li style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/REGULAMIN_ STOLOWKI_SZKOLNEJ_SZKOLY_ PODSTAWOWEJ_NR_ 1_W_PO.pdf">REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POLKOWICACH</a></li>
<li style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/KARTA-ZGLOSZENIA- DZIECKAna-obiady.pdf">KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY (PDF)</a></li>  
<li style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/KARTA-ZGLOSZENIA- DZIECKAna-obiady.doc">KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY (DOCX)</a></li>   <li style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/KARTA-ZGŁOSZENIA- DZIECKAna-obiadyy- 1.doc">KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY (DOCX)</a></li>
   <li style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin_ stolowki_szkolnej.pdf" >Zarządzenie w sprawie regulaminu stołówki szkolnej</a></li>
</ul> </ul>
<hr /> <hr />
&nbsp; &nbsp;
<p style="text-align: center;" align="center" ><b>REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
</b><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO  
</b><b>W POLKOWICACH</b></p>  
<h5 style="text-align: center;">Zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 27.09.2010r</h5> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin- świetlicy.doc">REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH</ a></strong></p>
<h5 style="text-align: center;">DO POBRANIA</h5> <h5 style="text-align: center;">DO POBRANIA</h5>
<h5>                                       <a href="http:// sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 05/regulamin- świetlicy.pdf">PDF</a>                                                                                                  <a href="http:// sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 05/regulamin- świetlicy.doc" >DOC</a></h5>  <h5>                                                                                                        <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin- świetlicy.doc" >DOC</a></h5>
  &nbsp;
<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/KARTA-ZGLOSZENIA- DZIECKAdo-swietlicy.doc">KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA</a><span style="text-decoration: underline;"> DO ŚWIETLICY</span> (DOC)  <span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/KARTA-ZGŁOSZENIA- DZIECKAdo-świetlicy- 1.doc">KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA</a> DO ŚWIETLICY</span> (DOC)
<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/KARTA-ZGLOSZENIA- DZIECKAdo-swietlicy.pdf">KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY</a> (PDF)  <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/OŚWIADCZENIE.docx" >OŚWIADCZENIE</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.