Regulaminy

You are viewing an old revision of this post, from 7 kwietnia 2018 o 10:18. See below for differences between this version and the current revision.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
W POLKOWICACH

Do pobrania:
Regulamin naboru na wolne stanowisko


REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
W POLKOWICACH

Do Pobrania :
Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnychREGULAMIN PRACY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
W POLKOWICACH

Do pobrania:
Regulamin Pracy
Zmiana Regulaminu Pracy nr 1
Zmiana Regulaminu Pracy nr 2 
Zmiana regulaminu pracy nr 3
Zmiana regulaminu pracy nr 4


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
W POLKOWICACH

Do pobrania:

Regulamin Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych

Aneks do regulaminu ZFSS

Regulamin Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalny


REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
W POLKOWICACH

Do Pobrania : Regulamin Rady Rodzicow


REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
W POLKOWICACH

Do Pobrania :REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

 


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
W POLKOWICACH

Zatwierdzony dnia 1 września 2014

DO POBRANIA:


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH

DO POBRANIA
                                                                                                        DOC

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY (DOC)
OŚWIADCZENIE

Rejest zmian:

Zmiany:

7 kwietnia 2018 o 10:18Current Revision
Content
<p style="text-align: center;"><b>REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO <p style="text-align: center;"><b>REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
</b><b>W POLKOWICACH</b></p> </b><b>W POLKOWICACH</b></p>
<p style="text-align: left;">Do pobrania: <p style="text-align: left;">Do pobrania:
<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin_ naboru_na_wolne_ stanowisko.pdf">Regulamin naboru na wolne stanowisko</a></p> <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin_ naboru_na_wolne_ stanowisko.pdf">Regulamin naboru na wolne stanowisko</a></p>
<hr /> <hr />
<p style="text-align: center;"><strong> REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW <p style="text-align: center;"><strong> REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
</strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO </strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
</b><b>W POLKOWICACH</b></p> </b><b>W POLKOWICACH</b></p>
Do Pobrania : Do Pobrania :
<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 10/Szkolny-regulamin- korzystania-z- darmowych-podręczników- i-materiałów- edukacyjnych.pdf">Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych</a> <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 10/Szkolny-regulamin- korzystania-z- darmowych-podręczników- i-materiałów- edukacyjnych.pdf">Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych</a>
<hr /> <hr />
<p style="text-align: center;"><b> <p style="text-align: center;"><b>
REGULAMIN PRACY REGULAMIN PRACY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
<b>W POLKOWICACH</b></b></p> <b>W POLKOWICACH</b></b></p>
<p style="text-align: left;">Do pobrania: <p style="text-align: left;">Do pobrania:
<b><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin_ pracy.pdf">Regulamin Pracy</a> <b><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin_ pracy.pdf">Regulamin Pracy</a>
</b><b><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_1.pdf">Zmiana Regulaminu Pracy nr 1</a> </b><b><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_1.pdf">Zmiana Regulaminu Pracy nr 1</a>
</b><strong><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_2.pdf">Zmiana Regulaminu Pracy nr 2</a> </strong> </b><strong><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_2.pdf">Zmiana Regulaminu Pracy nr 2</a> </strong>
<strong><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_3.pdf">Zmiana regulaminu pracy nr 3 <strong><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_3.pdf">Zmiana regulaminu pracy nr 3
</a><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_4.pdf">Zmiana regulaminu pracy nr 4</a><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_3.pdf"> </a><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_4.pdf">Zmiana regulaminu pracy nr 4</a><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmiana_regulaminu_ pracy_nr_3.pdf">
</a></strong></p> </a></strong></p>
<hr /> <hr />
<p style="text-align: center;"><b>Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych <p style="text-align: center;"><b>Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
</b><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO </b><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
</b><b>W POLKOWICACH</b></p> </b><b>W POLKOWICACH</b></p>
<p style="text-align: left;">Do pobrania:</p> <p style="text-align: left;">Do pobrania:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/Regulamin- aktualny.doc">Regulamin Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych</a></p>  <p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/Regulamin- aktualny-3.doc">Regulamin Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/Aneks-do- regulaminu-ZFSS1.docx">Aneks do regulaminu ZFSS</a></p> <p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/Aneks-do- regulaminu-ZFSS1.docx">Aneks do regulaminu ZFSS</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"><a style="color: #ffffff;" href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/refulamina_ Zakladowego_Fundusz_Swiadczen_ Socjalnych.pdf">Regulamin Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych <p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"><a style="color: #ffffff;" href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/refulamina_ Zakladowego_Fundusz_Swiadczen_ Socjalnych.pdf">Regulamin Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych
</a><a style="color: #ffffff;" href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmina_regulaminu_ Zakladowego_Funduszu_Swiadczen_ Socjalny.pdf">Zmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalny</a></span></p> </a><a style="color: #ffffff;" href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/zmina_regulaminu_ Zakladowego_Funduszu_Swiadczen_ Socjalny.pdf">Zmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalny</a></span></p>
<hr /> <hr />
<p style="text-align: center;"><strong>REGULAMIN RADY RODZICÓW <p style="text-align: center;"><strong>REGULAMIN RADY RODZICÓW
</strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO </strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
</b><b>W POLKOWICACH</b></p> </b><b>W POLKOWICACH</b></p>
Do Pobrania : <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin_ rady_rodzicow.doc">Regulamin Rady Rodzicow</a> Do Pobrania : <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin_ rady_rodzicow.doc">Regulamin Rady Rodzicow</a>
<hr /> <hr />
<p style="text-align: center;"><strong>REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ <p style="text-align: center;"><strong>REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
</strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO </strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
</b><b>W POLKOWICACH</b></p> </b><b>W POLKOWICACH</b></p>
<p style="text-align: center;">Do Pobrania :<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/REGULAMIN_ RADY_PEDAGOGICZNEJ_w_SZKOLE_ PODSTAWOWEJ_NR_ 1-1.doc">REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1</a></p> <p style="text-align: center;">Do Pobrania :<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/REGULAMIN_ RADY_PEDAGOGICZNEJ_w_SZKOLE_ PODSTAWOWEJ_NR_ 1-1.doc">REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1</a></p>
&nbsp; &nbsp;
<hr /> <hr />
<p style="text-align: center;"><strong>REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ <p style="text-align: center;"><strong>REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
</strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO </strong><b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO
</b><b>W POLKOWICACH</b></p> </b><b>W POLKOWICACH</b></p>
<p style="text-align: center;">Zatwierdzony dnia 1 września 2014</p> <p style="text-align: center;">Zatwierdzony dnia 1 września 2014</p>
<p style="text-align: left;">DO POBRANIA:</p> <p style="text-align: left;">DO POBRANIA:</p>
<ul> <ul>
<li style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/REGULAMIN_ STOLOWKI_SZKOLNEJ_SZKOLY_ PODSTAWOWEJ_NR_ 1_W_PO.pdf">REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POLKOWICACH</a></li>  <li style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/REGULAMIN_ STOLOWKI_SZKOLNEJ_SZKOLY_ PODSTAWOWEJ_NR_ 1_W_PO.pdf">REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POLKOWICACH</a></li>
<li style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/KARTA-ZGŁOSZENIA- DZIECKAna-obiadyy- 1.doc">KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY (DOCX)</a></li>  <li style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/KARTA-ZGŁOSZENIA- DZIECKAna-obiadyy- 1.doc">KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY (DOCX)</a></li>
<li style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin_ stolowki_szkolnej.pdf" >Zarządzenie w sprawie regulaminu stołówki szkolnej</a></li>  <li style="text-align: left;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin_ stolowki_szkolnej.pdf" >Zarządzenie w sprawie regulaminu stołówki szkolnej</a></li>
</ul> </ul>
<hr /> <hr />
&nbsp; &nbsp;
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin- świetlicy.doc">REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH</ a></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin- świetlicy.doc">REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH</ a></strong></p>
<h5 style="text-align: center;">DO POBRANIA</h5> <h5 style="text-align: center;">DO POBRANIA</h5>
<h5>                                                                                                        <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin- świetlicy.doc" >DOC</a></h5> <h5>                                                                                                        <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/regulamin- świetlicy.doc" >DOC</a></h5>
&nbsp; &nbsp;
<span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/KARTA-ZGŁOSZENIA- DZIECKAdo-świetlicy- 1.doc">KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA</a> DO ŚWIETLICY</span> (DOC) <span style="text-decoration: underline;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/KARTA-ZGŁOSZENIA- DZIECKAdo-świetlicy- 1.doc">KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA</a> DO ŚWIETLICY</span> (DOC)
<a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/OŚWIADCZENIE.docx" >OŚWIADCZENIE</a> <a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2014/ 09/OŚWIADCZENIE.docx" >OŚWIADCZENIE</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.