Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych (rocznik 2011) na rok szkolny 2018/2019.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach informuje, że w dniach

od 12 do 26 marca 2018 r.

do godz. 15.00

będzie prowadzona rekrutacja

do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

1. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych w rejonie SP1 składają „Zgłoszenie”dziecka do szkoły rejonowej do dnia 23 luty 2018 r.,

2. Rodzice (opiekunowie prawni)  dzieci spoza obwodu składają „Wniosek” o przyjęcie dziecka spoza obwodu”.

3. Druki dostępne są na stronie internetowej http://sp1.polkowice.pl/ w zakładce „Rekrutacja do kl. I”  lub w sekretariacie szkoły.

Tel kontaktowy: 76 746 35 00, 76 746 57 80

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły  od 12 do 26 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Pobierz :

Zasady rekrutacji do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na rok szkolny 2018/2019

 

Pobierz :

Załączniki do procedury postępowania rekrutacyjnego:

  1. Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej – załącznik 1.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej – załącznik 2.
  3. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – załącznik 3.
  4. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – załącznik 4.
  5. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – załącznik 5.
  6. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna- załącznik 6.
  7. Oświadczenie woli rodzica – załącznik nr 7.

Rejest zmian: