Status prawny szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  IM.JANA WYŻYKOWOSKIEGO

Siedziba: Województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat   POLKOWICKI, gmina  POLKOWICE

Adres 59 – 101  POLKOWICE  ul. KMICICA 23

Numer identyfikacyjny REGON:   000712500

Numer identyfikacji podatkowej:   692-11 -21 – 090

Szczególna forma prawna   29 GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Własność 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

 

Rodzaj przeważającej działalność:

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)  8520Z SZKOŁY PODSTAWOWE

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004) 8010B SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

Rejest zmian: